Merkepenner                                                 Kulepenner                                               Rollerpenner            
                        Fiberpenner                                               Fyllepenner                                         Blyanter, trykkblyanter            
                       Blyminer